Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

Sídlo: Družstevní 650, 336 01 Blovice
IČ: 49180932
WWW: http://www.gblovice.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium (Společně branou poznání), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 56 / 25 25 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium (Společně branou poznání), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 62 / 28 28 30 - Č, M 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS