Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

Sídlo: Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy
IČ: 61750972
WWW: http://www.klatovynet.cz/gymkt/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium, 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 126 / 61 61 60 - ČJ. M 0 Ano Ne
Gymnázium, 79-41-K/61 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
6 denní 74 / 31 31 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium, 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 77 / 31 31 30 - Č, M 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS