Církevní gymnázium Plzeň

Sídlo: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň
IČ: 40527867
WWW: http://www.cirkevni-gymnazium.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium (Kompas 1,2), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 266 / 64 64 64 - Č, M, OSP 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS