Gymnázium Františka Křižíka a Základní škola, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 54, 323 00 Plzeň
IČ: 25209957
WWW: www.krizik.eu
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium (Vzdělání na míru), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 7 / 1 1 20 1.50 Č, M, PO, PS 41000 Ano Ne
Gymnázium (Vzdělání na míru), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 75 / 50 50 30 1.20 Č, M, PO, PS 36000 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS