Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Sídlo: Opavská 21, 312 00 Plzeň
IČ: 49778102
WWW: http://www.gop.pilsedu.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium (Učit se pro život, ne pro školu), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 96 / 31 33 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium (Vybrané předměty v cizím jazyce), 79-41-K/61 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
6 denní 242 / 32 34 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium (Učíš se pro sebe), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 98 / 32 34 30 - Č, M 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS