Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Sídlo: Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň
IČ: 49778145
WWW: http://www.mikulasske.cz
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium (Vzdělání - brána do života - matematika a přírodní vědy), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 53 / 32 32 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium (Vzdělání - brána do života - všeobecné), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 78 / 32 32 30 - Č,M 0 Ano Ne
Gymnázium (Vzdělání - brána do života), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 distanční 0 / 0 0 10 - Č,M 0 Ano Ne
Gymnázium (Vzdělání - brána do života - matematika a přírodní vědy), 79-41-K/61 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
6 denní 116 / 32 32 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium (Vzdělání - brána do života - matematika a přírodní vědy), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 209 / 31 31 30 - Č, M 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS