Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3

Sídlo: U Borského parku 3, 301 00 Plzeň
IČ: 00518557
WWW: http://www.hsplzen.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Pekař, 29-53-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 18 / 7 12 12 - - 0 Ne Ano
Cukrář, 29-54-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 116 / 45 47 48 - - 0 Ne Ano
Řezník - uzenář, 29-56-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 9 / 5 6 12 - - 0 Ne Ano
Kuchař - číšník (Kuchař), 65-51-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 122 / 75 102 120 - - 0 Ne Ano
Kuchař - číšník (Číšník, servírka), 65-51-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 97 / 45 52 60 - - 0 Ne Ano
Gastronomie, 65-41-L/51 nástavbové maturitní studium (pro absolventy oborů s výučním listem)
2 denní 51 / 30 34 30 - Č, M 0 Ne Ano
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání v potravinářství), 63-41-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 29 / 15 27 30 - Č,M 0 Ne Ano
Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch), 65-42-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 147 / 60 63 60 - Č,M 0 Ne Ano

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS