Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Sídlo: Škroupova 13, 301 00 Plzeň
IČ: 00523925
WWW: http://www.issziv.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Krejčí, 31-58-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 4 / 0 0 20 - - 0 Ne Ano
Kadeřník (Kadeřník, kadeřnice), 69-51-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 151 / 60 60 60 - - 0 Ne Ano
Podnikání (Podnikatel), 64-41-L/51 nástavbové maturitní studium (pro absolventy oborů s výučním listem)
2 denní 54 / 48 56 60 - Č, M 0 Ne Ne
Podnikání (Podnikatel), 64-41-L/51 nástavbové maturitní studium (pro absolventy oborů s výučním listem)
3 dálkové 0 / 0 0 30 - - 0 Ne Ne
Kosmetické služby, 69-41-L/01 úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
4 denní 62 / 29 30 30 - Č, M 0 Ne Ano
Oděvnictví (Oděvní design), 31-43-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 16 / 8 15 15 - Č, M 0 Ne Ano
Ekonomika a podnikání (Asistent v právní a podnikové sféře), 63-41-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 30 / 13 15 15 - Č, M 0 Ne Ne
Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví), 63-41-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 34 / 14 15 15 - Č, M 0 Ne Ne
Modelářství a návrhářství oděvů (Návrhář), 82-41-M/07 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 17 / 14 15 15 - TZ 0 Ne Ano

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS