Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Sídlo: Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň
IČ: 49778111
WWW: http://www.konzervatorplzen.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Hudba, 82-44-P/01 vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
6 denní 30 / 21 24 24 - TZ 0 Ne Ne
Zpěv, 82-45-P/01 vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
6 denní 35 / 6 6 6 - TZ 0 Ne Ano

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS