Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Sídlo: Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
IČ: 48342912
WWW: http://www.gymdom.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium (Otevřená škola), 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 58 / 30 31 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium (Otevřená škola), 79-41-K/61 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
6 denní 63 / 30 31 30 - Č,M 0 Ano Ne
Gymnázium (Otevřená škola), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 62 / 30 32 30 - Č,M 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS