Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Sídlo: Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
IČ: 25214837
WWW: http://www.hotelova-skola-plzen.cz
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Kuchař - číšník, 65-51-H/01 střední odborné vzdělání s výučním listem
3 denní 13 / 12 14 15 - - 18000 Ano Ne
Podnikání, 64-41-L/51 nástavbové maturitní studium (pro absolventy oborů s výučním listem)
3 distanční 0 / 0 13 10 - Č, M 20000 Ne Ne
Podnikání, 64-41-L/51 nástavbové maturitní studium (pro absolventy oborů s výučním listem)
2 denní 0 / 0 0 12 - Č, M 22000 Ne Ne
Hotelnictví, 65-42-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 10 / 6 9 25 - Č, M 22000 Ano Ne
Cestovní ruch, 65-42-M/02 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 38 / 18 25 25 - Č, M 22000 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS