Bezpečnostně právní akademie Plzeň s.r.o.

Sídlo: Tylova 18, 318 00 Plzeň
IČ: 25214144
WWW: http://www.bezpecnostnepravniskola.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Bezpečnostní služby, 68-42-L/51 nástavbové maturitní studium (pro absolventy oborů s výučním listem)
3 distanční 0 / 0 0 15 - Č, M 16000 Ne Ano
Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku), 68-42-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 71 / 51 58 45 - Č, M, TV 20000 Ne Ano
Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa), 68-43-M/01 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 17 / 7 12 15 - Č, M 20000 Ne Ano

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS