Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Sídlo: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
IČ: 70842582
WWW: http://www.goas.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium (Škola pro 21.století), 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 63 / 31 29 30 - Č, M 0 Ano Ne
Obchodní akademie (Podnikání a cestovní ruch), 63-41-M/02 úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
4 denní 43 / 25 22 30 - Č, M 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS