Gymnázium Sušice, Fr. Procházky 324

Sídlo: F. Procházky 324, 342 01 Sušice
IČ: 61781444
WWW: http://www.gymsusice.cz/
Více informací: Infoabsolvent

Studijní obory

Délka studia
(roky)
Forma studia Přihlášeno v 1. kole/ odevzdáno ZL vloni Přijato celkem vloni Počet přijímaných letos Prospěch Přijímací
 zkoušky
Školné (Kč) Možnost studia ZTP Lékařská prohlídka
Gymnázium, 79-41-K/41 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
4 denní 41 / 22 23 30 - Č, M 0 Ano Ne
Gymnázium, 79-41-K/81 úplné střední všeobecné vzdělání (gymnázium)
8 denní 48 / 30 30 30 - Č, M 0 Ano Ne

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS