Uplatnění absolventů SŠ v Plzeňském kraji

Studijní obor: Ekologie a životní prostředí

Kód oboru: 16-01-M/01
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Stupeň vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Více informací: Infoabsolvent

Příklady vhodného profesního uplatnění absolventů

Optimální

Povolání
Technik zařízení pro ochranu vod
Technik zařízení pro ochranu ovzduší
Technik odpadového hospodářství
Strážce pro ochranu přírody a krajiny
Referent životního prostředí
Kontrolor kvality
Technický vedoucí odstřelu
Strážce přírody
Průvodce přírodou
Hydrolog
Pracovník horské služby
Pracovník ekologické výchovy
Pracovník ÚSC pro životní prostředí
Inspektor ochrany přírody a krajiny
Inspektor ochrany lesa
Technik BOZP

Také možné

Povolání
Technik melioračních soustav
Učitel leteckého pozemního výcviku
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb
Poradce systému kvality
Samostatný oděvní návrhář modelář
Technik ekolog
Samostatný strážce přírody
Učitel praktického vyučování střední školy
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy
Učitel odborného výcviku střední školy
Vodohospodářský technik 
Vodárenský technik 
Projektant vodních staveb
Rybářský technik
Meteorolog
Operátor energetických zařízení
Balneotechnik
Pracovník ÚSC pro krizové stavy
Inspektor ochrany vod
Inspektor ochrany ovzduší
Inspektor odpadového hospodářství
Asanační pracovník
Silničář
Asistent státní správy

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS