Uplatnění absolventů SŠ v Plzeňském kraji

Studijní obor: Sklářský a keramický průmysl

Kód oboru: 28-45-L/51
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Stupeň vzdělání: nástavbové maturitní studium (pro absolventy oborů s výučním listem)
Více informací: Infoabsolvent

Příklady vhodného profesního uplatnění absolventů

Optimální

Povolání
Kontrolor kvality
Sklářský technik
Technický vedoucí odstřelu
Kaskadér
Pracovník horské služby

Také možné

Povolání
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb
Poradce systému kvality
Samostatný sklářský technik
Samostatný oděvní návrhář modelář
Učitel praktického vyučování střední školy
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy
Učitel odborného výcviku střední školy
Keramický technik
Chemický technik
Technik v potravinářství a krmivářství
Referent státní správy
Referent správy sportu a tělovýchovy
Referent správy mládeže a zájmového vzdělávání
Referent silniční dopravy
Referent konzulární služby
Prubíř
Pracovník katastru nemovitostí
Pracovník evidence plavidel
Správce aplikací
Operátor výpočetní techniky
Svářeč plastů
Obsluha wellness centra 
Asistent státní správy

© 2009 Správná volba, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s.

Design: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS