• Úvod
 • Rozcestník
 • Novinky
 • Odkazy
 • O projektu
 • Kontakty
 • Používání cookies
 • Telefon
 • Email
 • Chci se lépe poznat

  Zjisti, co je v tobě. Poznávej své silné i slabé stránky a objevuj své kompetence

  Sebepoznání je základ! Znát své dovednosti, silné i slabé stránky ti může hodně pomoci se rozhodnout, kam dál...

  Testy, aplikace, knihy

  Sebepoznávacích možností je dnes celá řada. Při jakémkoliv testování měj však vždy na paměti, že výsledek jednoho testu nemá dostatečnou výpovědní hodnotu a je třeba ho vnímat v širším kontextu a doplnit o další formy sebepoznávání!

  Internet

  On-line testy/aplikace zdarma

  Zpoplatněné on-line testy/aplikace

  Kniha