• Úvod
 • Rozcestník
 • Novinky
 • Odkazy
 • O projektu
 • Kontakty
 • Používání cookies
 • Telefon
 • Email
 • Nové přijímačky 2024: vše, co potřebuješ vědět

  Digitální přihlášky, 3 možnosti volby, nutnost stanovit si pořadí a nový informační systém. Vše nasvědčuje tomu, že přijímačky na SŠ budou příští rok jiné. Na co se připravit?

  !AKTUÁLNĚ!

  Přijímačky na střední školy čeká v roce 2024 zásadní proměna! Přinášíme přehled nejdůležitějších změn

  1) Dřívější termín pro podání přihlášek

  2) Možnost vybrat až 3 školy/obory

  3) Nutnost prioritizovat, tj. stanovit si u vybraných škol/oborů pořadí. To později už nepůjde změnit.

  4) Přihlášky budeš moct podat třemi způsoby. Ideálně digitálně.

  CERMAT nyní vytváří nový informační systém, do něhož se vše bude zadávat.
  Digitálně (tj. zadáním do informačního systému) lze přihlášky vyplnit dvěma způsoby:

  Pro přijímací zkoušky 2024 bude ještě ponechána i možnost podat přihlášky klasicky papírově:

  Každému uchazeči bude po registraci přihlášek v informačním systému centrálně přidělené unikátní číslo.

  Podle formy podání přihlášky pak budou rozesílány také pozvánky k přijímací zkoušce (elektronické podání - elektronická pozvánka, papírové podání - pozvánka dopisem). Ředitel odešle pozvánku k přijímací zkoušce 14 dní před jejím konáním

  5) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

  Budeš mít možnost konat jednotnou přijímací zkoušku 2x i když se hlásíš pouze do 1 oboru s maturitou, tj. máš dva pokusy, započítává se ten lepší!

  Pozor! V případě druhého kola přijímaček se na obor s maturitou můžeš přihlásit jen pokud vykonáš (absolvuješ) JPZ v 1. kole!

  Termíny JPZ v roce 2024:

  Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  Náhradní termíny pro všechny uvedené obory:

  JPZ budeš dělat na škole, kterou určí informační systém (dle místa bydlíště a prostorových kapacit SŠ), tj. může se stát, že budeš dělat přijímačky v jiné škole, než na kterou se hlášíš. 

  Pro JPZ pravděpodobně zůstane povinná váha 60%. Školy si k tomu mohou vytvořit svoji školní část.Případná školní přijímací zkouška se bude konat v období 15. 3. až 23. 4.

  6) Zrušení povinnosti ředitelům zohledňovat výsledky ze ZŠ

  To, jestli dotyčnou střední školu budou při přijímačkách zajímat vysvědčení z 8. a 9.třídy bude nově plně pouze na škole samotné. Sleduj proto weby škol a ptej se na dnech otevřených dveří!

  7) Výsledky 1. kola přijímaček

  15. 5. 2024 - to je pravděpodobně den D, kdy se dozvíš, jak to všechno dopadlo! Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude střední škola oznamovat přes informační systém (tj. neposílá dopisy!) a zároveň na svých webových stránkách.

  Jak bude probíhat vyhodnocování?
  Pořadí žáků při přijímačkách vloží ředitelé SŠ do informačního systému, ale výsledky nebudou sámi ještě zveřejňovat. Jakmile budou v systému informace od všech škol, proběhne kontrola a následně přepočet – den D (velký třesk) - rozdělení žáků do škol dle výsledků přijímaček a stanovených priorit. Všichni se pak najednou dozvědí, kdo se kam dostal a v informačním systému se zároveň budou okamžitě uvolňovat 2. a 3. místa. Ruší se odevzdávání zápisových lístků.

  8) Další kola přijímaček

  Kdo se v 1. kole nedostane ani na jednu ze zvolených škol, bude mít šanci podat přihlášku do 2. kola. POZOR! Nepůjde pro 1. kolo dávat odvolání!.

  Ve 2. kole bude systém stejný jako v 1. kole - tj. až 3 přihlášky s povinou prioritizací. Do 18.5. vypíšou ředitelé SŠ případné druhé koli přijímaček. Pro 2. kolo přijímaček ředitelé zadají kapacitu oborů, rodiče vyplní opět přihlášky až na 3 školy + povinně se zohlední výsledek JPZ (body z 1. kola) + body ze školní části. Vše se opět zadá do systému. Termín pro podání přihlášky do 2. kola bude pravděpodobně 24.5. Výsledky 2. kola přijímaček by měly být známé do 13.6.

  Pak případně proběhnou 3. a další kola přijímaček, ale to snad jen pro velice malé množství uchazečů.  Případná 3. či další kola přijímaček jsou již plně v kompetenci škol.